info@stichting-care4gambia.nl +31(0)6 30 629 668

Financieel verslag 2020

Inkomsten

 

  Uitgaven
   
  Administratie en ondersteuning
Giften € 5.435 Bankkosten € 173
Wereld winkel € 500 Kosten website €  85
St. Odd Fellow Huis € 250 Administratie kosten € 137
Chr. Gereformeerde kerk Emmeloord € 914 Klein materieel verpakt € 123
Kosten vliegticket € 0
Totale lasten administratie en ondersteuning € 518
     
  Uitgaven hulpverlening en projecten  
Kosten auto € 175
  Kosten transport € 1.128
Kosten medicijnen € 828
Onkosten vergoeding vrijwilliger € 125
Kosten voedsel € 1.641
Kosten school en leerkrachten € 1.363
Kosten hulpmiddelen ziekenhuis € 45
Kosten boot € 41
Kosten bouwproject € 1.054
Kosten overnachting € 0
Totale lasten hulpverlening en projecten € 6.400
 
Totaal € 7.099 Totaal € 6.918
Resultaat € 181    
   
Balans per 31-12-2020 € 8.037

Toelichting:

Er zijn bijna geen afwijkingen t.o.v. het jaar 2019.

De afwijkingen zijn:
– De voorzitter Marijke Holtland-de vries is in 2020 maar één keer naar Gambia geweest vanwege de corona pandemie. Daardoor vervallen de kosten voor overnachting en een bijdrage voor een vliegticket. En valt de post ‘kosten auto’ lager uit.
– Door de pandemie was de behoefte aan voedsel groter, daarom is er een hoger bedrag voor voedsel overgeboekt.
– Het project watersysteem is afgerond.