info@stichting-care4gambia.nl +31(0)6 30 629 668

Jaarverslag 2019

Jaarverslag Stichting Care4Gambia 2019

 • Het gehele jaar zijn er hulpgoederen ontvangen deze zijn gesorteerd en ingepakt voor transport naar Gambia.
 • Op social media wordt het gehele jaar verslag gedaan van de activiteiten die de Stichting Care4Gambia doet.
 • Geregeld overleg tussen de bestuursleden.

17 Januari hebben Marijke en Toos aan alle leerlingen van de Groen van Prinsterenschool in Urk voorlichting gegeven over de activiteiten van de stichting. Deze school gaat het zendingsgeld dat de leerlingen dit schooljaar sparen doneren aan de stichting voor het plaatsen van een watersysteem dat werkt op zonnepanelen bij de Fayunku Nursery school in Gunjur.

Marijke heeft tijdens haar verblijf in Februari in Gambia o.a. onderstaande gedaan;

 • Er is voetbal kleding uitgedeeld bij voetbalclubs in Kunting en Gunjur.
 • Het Health Center in Gunjur heeft 4 nieuwe deuren gekregen betaald door de stichting.
 • Er is een rookloze keuken gesponsord voor een familie in Gunjur.
 • De ziekenhuizen en EHBO posten die de stichting ondersteunt zijn voorzien van medicijnen en verbandmiddelen.

3 maart was er een kerkdienst in de Ark kerk van de Hervormde gemeente in Urk hier zijn heel veel goederen gedoneerd en er is een collecte gehouden voor Stichting Care4Gambia deze heeft het mooie bedrag van €2011.00 opgebracht. Tijdens deze dienst hebben Marijke en Toos in het kort verteld over wat de stichting doet.

In April heeft Stan de Wit vele dozen met hulpgoederen gebracht. Stan moest voor school een burgerstage doen en heeft dit gedaan voor de stichting, door deze onder de aandacht te brengen en veel goederen in te zamelen en te verpakken.

Marijke heeft tijdens haar verblijf in mei in Gambia o.a. onderstaande gedaan;

 • Eten, kleding en eventueel speelgoed gegeven aan arme gezinnen.
 • Kleding gedoneerd aan jeugdvoetbal team in Gunjur.
 • Voor de eerste keer een bezoek gebracht aan een ziekenhuis in Nyofelleh hier was ook grote behoefte aan medicijnen en verbandmiddelen. Dit ziekenhuis heeft dan ook hulpgoederen van de stichting gekregen.
 • Hulpgoederen gebracht naar onze projecten.
 • Leerlingen van de Fayunku Nursery school hebben rugtasjes gekregen. Deze zijn gedoneerd tijdens de kerkdienst van 3 maart in Urk.

In september zijn nota’s voor het schoolgeld van onze sponsorkinderen naar de donateurs gestuurd. Zodat het schoolgeld in November kan worden betaald aan de scholen.

Er is een powerpoint presentatie gemaakt voor de kerk de Hoeksteen waar een collecte is gehouden voor de stichting.

De Sjaloomschool in Rutten heeft met het zendingsgeld wat door de leerlingen werd ingezameld nog €200.00 gedoneerd voor buitenspeelgoed voor de Fayunku Nursery school in Gunjur.

Marijke heeft tijdens haar verblijf in november in Gambia o.a. onderstaande gedaan;

 • Schoolgeld en uniformen betaald van de kinderen die gesponsord worden.
 • Salarissen van de leerkrachten van de Fayunku Nurseryschool betaald.
 • Een aantal arme compounds van eten en ander noodzakelijke dingen voorzien.
 • Het water systeem op zonnepanelen bij de Fayunku Nurseryschool is aangelegd en betaald.
 • De ziekenhuizen en EHBO posten voorzien van medicijnen en verbandmiddelen.
 • Het Ziekenhuis in Kunting heeft nu een verpleegkundige en verloskundige. Toen wij hier de eerste keer kwamen in 2018 werd het niet gebruikt omdat er geen personeel was.
 • Er zijn 70 t-shirts gekocht voor leerlingen van de Fayunku Nursery School. Deze worden door leerlingen gebruikt voor gym en sport en spel.

 

Toos Kuipers neemt aan het eind van dit jaar afscheid als bestuurslid. Christel Klok neemt het beheer van de website over. Anita de Wit komt in het bestuur en Klaas de Vries  komt in het bestuur als Penningmeester.