info@stichting-care4gambia.nl +31(0)6 30 629 668

Financieel verslag 2021

Baten 2020 2021
Giften 5435 9719
Wereldwinkel 500 0
St. Odd Fellow Huis 250 0
Chr. Gereformeerde kerk Emmeloord 914 814
Totale baten 7099 10533
     
Lasten administratie en ondersteuning    
Bankkosten 173 161
Kosten website 85 85
Administratie kosten 137 115
Klein materiaal verpakking 123 35
Kosten vliegticket 0 500
Cadeau bestuurslid 0 41
Totale lasten adm. En ondersteuning 518 937
     
Lasten uitgaven hulpverlening en projecten    
Kosten auto 175 691
Kosten transport 1128 1462
Kosten medicijnen 828 390
Onkosten vergoeding vrijwilliger 125 580
Kosten voedsel 1641 2743
Kosten school en leerkrachten 1363 1180
Kosten hulpmiddelen ziekenhuis 45 0
Kosten boot 41 0
Kosten bouwproject 1054 0
Kosten overnachting 0 54
Kosten watersysteem 0 425
Kosten aanschaf fietsen 0 100
Totale lasten uitgaven 6400 7625
     
Totale lasten 6918 8562
     
Resultaat 181 1971
     
Balans per 01 januari 2020 en 2021    
Kas/Bank 7856 8037
Vermogen 7856 8037
     
Balans per 31 december 2020 en 2021    
Kas/Bank 8037 10008
Vermogen 8037 10008

Toelichting financieel jaarrapport 2021 stichting Care4Gambia:

De autokosten en de onkostenvergoeding vrijwilliger vallen hoger uit omdat de medewerker Buba Bajie in Gambia meer kilometers moest maken en vaker moest rijden met de spullen.

De kosten voor voedsel vallen hoger uit omdat de armoede groter is geworden en de prijzen zijn gestegen.

Het bouwproject “nieuwe keukens” op de compound is afgerond (de bewoners kunnen nu gezonder koken). Er is een nieuw bouwproject gestart, er is een watertank geplaatst bij de school. Dit project is inmiddels ook klaar.