info@stichting-care4gambia.nl +31(0)6 30 629 668

Financieel verslag 2023

Baten

  2022 2023
Giften € 5.521,- € 7.108,-
St. Baby Hope € 1.000,- € 0,-
Toerkoop Travel Point € 205,- € 290,-
Chr. Gereformeerde kerk Emmeloord € 1.654,- € 1.059,-
SKG Diac PG Lemmer € 0,- € 174,-
St. Antonius zorg € 0,- € 1.000,-
L. El Yattioui € 0,- € 1.200,-
‘t Anker wonen mode € 0,- € 100,-
Totale baten € 8.380,- € 10.931,-

Lasten administratie en ondersteuning

  2022 2023
Bankkosten € 167,- € 246,-
Kosten website/Computer € 85,- € 235,-
Administratie kosten € 237,- € 239,-
Klein materiaal verpakking € 0,- € 14,-
Kosten vliegticket/ reiskosten € 1.897,- € 59,-
Cadeau bestuurslid/sponsor € 0,- € 102,-
Totale lasten adm. en ondersteuning € 2.386,- € 895,-

Lasten uitgaven hulpverlening en projecten

  2022 2023
Auto € 1.372,- € 862,-
Transport € 1.214,- € 1.449,-
Medicijnen € 340,- € 1.071,-
Onkosten vergoeding vrijwilliger € 402,- € 200,-
Voedsel € 1.407,- € 1.031,-
School en leerkrachten € 1.427,- € 1.466,-
Hulpmiddelen en ziekenhuis, medisch apparaat € 999,- € 557,-
Covid € 70,- € 0,-
Zonnepanelen en toilet school € 1.103,- € 0,-
Watertap plaatsen € 0,- € 173,-
Aanleg waterput € 0,- € 750,-
Keuken plaatsen € 0,- € 408,-
Bouwmaterialen school € 0,- € 40,-
Aanschaf rolstoelen € 0,- € 64,-
Kleding € 0,- € 20,-
Totale lasten uitgaven € 8.334,- € 8.091,-

Totale lasten

  2022 2023
Totale lasten € 10.720,- € 8.986,-
Resultaat € -2.340,- € 1.945,-

Balans

Balans per

01 januari 2022 en 2023

2022 2023
Kas/bank € 10.008,- € 7.668,-
Vermogen € 10.008,- € 7.668,-

 

Balans per

31 december 2022

en 2023

2022 2023
Kas/bank € 7.668,- € 9.613,-
Vermogen € 7.668,- € 9.613,-

Toelichting financieel jaarrapport 2023 stichting Care4Gambia:

Er zijn dit jaar meerdere medicijnen verstrekt. U ziet dit terug bij de verhoging uitgaven medicijnen. Er zijn dit jaar ook weer een aantal projecten opgezet. Er is een watertap geplaatst, een waterput aangelegd, een keuken geplaatst en er zijn rolstoelen aangeschaft. Al deze projecten zijn afgerond alleen de watertap is nog niet klaar. Ook zijn er dit jaar weer veel spullen geleverd o.a. voor het ziekenhuis. De transport kosten vallen hoger uit dit jaar. Dit ziet u terug bij de uitgaven kosten transport.