info@stichting-care4gambia.nl +31(0)6 30 629 668

Jaarverslag 2021

Jaarverslag Stichting Care4Gambia 2021
– Door het hele jaar zijn er hulpgoederen ontvangen. Deze zijn uitgezocht, gesorteerd en ingepakt in dozen. Meerdere keren zijn er containers op transport gegaan naar Gambia.
– Op sociale media zijn we het hele jaar bezig geweest met verslagen over de activiteiten wat de stichting doet.
– Er was geregeld contact tussen de bestuursleden.
– In September is er een nieuwe secretaris gekomen. Zij zorgt voor de website en de sociale media.

Begin van het jaar zaten we er mee dat er een lockdown in het land was. Hierdoor zijn we niet veel bij elkaar geweest maar hebben we regelmatig contact gehad via de telefoon. Ook is er regelmatig contact met de bestuursleden in Gambia geweest.

In augustus is er een bestuursoverleg geweest.

September:
– Ineke Blokzijl is de nieuwe secretariaat geworden.
– Nieuwsbrief is uitgekomen.
– In september zijn nota’s voor het schoolgeld van onze sponsorkinderen naar de donateurs gestuurd. Hierdoor kon het schoolgeld in november worden betaald aan de scholen. En zijn er nieuwe schooluniformen gemaakt. Zo konden alle kinderen naar school.
– In september heeft de Christelijke Gereformeerde kerk voor onze stichting gecollecteerd.
– Niels Blokzijl is in de krant en op radio geweest om te vertellen over zijn actie om geld te verzamelen voor de stichting.

Oktober:
– In oktober heeft Niels Blokzijl de marathon van Rotterdam gelopen voor de stichting. Hij heeft in totaal 1427 euro opgehaald. Hiervan hebben wij een nieuwe watertank voor de Fayunka Nursery school gekocht. Ook heeft de school nieuwe vloeren gekregen.
– 15 oktober is onze secretariaat getrouwd.
– In oktober hebben we een sponsoring melkpoeder gekregen van ‘praktijk verloskunde NOP-Lemsterland’. Hier zijn we erg dankbaar voor en ondertussen is dit ook goed aangekomen in Gambia.

Marijke en Ineke hebben tijdens hun verblijf in Gambia o.a. onderstaande gedaan:
– De ziekenhuizen voorzien van medicatie, wondmaterialen en kraammaterialen
– De EHBO-posten voorzien van medicatie en wondmaterialen
– Nieuwe watertank voor de Fayunka school gekocht en neer laten zetten
– Nieuwe vloeren laten maken in de Fayunka school
– Veel mensen kunnen helpen met wondzorg maar ook met andere hulpvragen

Decemeber:
– In december is er overleg geweest met het bestuur.
– Ook zijn er weer meerdere dozen gevuld met de spullen die wij hebben mogen ontvangen.
– Marijke heeft een gesprek gehad over Gambia met radio Fryske Marren.
– Eind december zijn er kerstkaarten verstuurd.