info@stichting-care4gambia.nl +31(0)6 30 629 668

Financieel verslag 2022

Baten

  2021 2022
Giften € 9.719,- € 5.521,-
St. Baby Hope € 0,- € 1.000,-
Toerkoop Travel Point € 0,- € 205,-
Chr. Gereformeerde kerk Emmeloord € 814,- € 1.654,-
Totale baten € 10.533,- € 8.380,-

 

Lasten administratie en ondersteuning

  2021 2022
Bankkosten € 161,- € 167,-
Kosten website € 85,- € 85,-
Administratie kosten € 115,- € 237,-
Klein materiaal verpakking € 35,- € 0,-
Kosten vliegticket € 500,- € 1.897,-
Cadeau bestuurslid € 41,- € 0,-
Totale lasten adm. en ondersteuning € 937,- € 2.386,-

 

Lasten uitgaven hulpverlening en projecten

  2021 2022
Kosten auto € 691,- € 1.372,-
Kosten transport € 1.462,- € 1.214,-
Kosten medicijnen € 390,- € 340,-
Onkosten vergoeding vrijwilliger € 580,- € 402,-
Kosten voedsel € 2.743,- € 1.407,-
Kosten school en leerkrachten € 1.180,- € 1.427,-
Kosten hulpmiddelen en ziekenhuis € 0,- € 999,-
Kosten Covid € 0,- € 70,-
Kosten zonnepanelen en toilet school € 0,- € 1.103,-
Kosten overnachting € 54,- € 0,-
Kosten watersysteem € 425,- € 0,-
Kosten aanschaf fietsen € 100,- € 0,-
Totale lasten uitgaven € 7.625,- € 8.334,-

 

Totale lasten

  2021 2022
Totale lasten € 8.562,- € 10.720,-
Resultaat € 1.971,- € – 2.340,-

 

Balans

Balans per

01 januari 2021 en 2022

2021 2022
Kas/bank € 8.037,- € 10.008,-
Vermogen € 8.037,- € 10.008,-

 

Balans per

31 december 2021

en 2022

2021 2022
Kas/bank € 10.008,- € 7.668,-
Vermogen € 10.008,- € 7.668,-

Toelichting financieel jaarrapport 2022 stichting Care4Gambia:

De autokosten vallen dit jaar hoger uit dan vorig jaar, omdat Marijke Holtland-de Vries en Ineke Blokzijl-Greven driemaal in Gambia zijn geweest. De kosten voor voedsel zijn gedaald, omdat er minder Covid heerst en de prijzen niet verder zijn gestegen. Zoals u in de vorige toelichting kon lezen, waren de lopende projecten afgerond. Inmiddels zijn er nieuwe projecten opgezet. Op een school zijn zonnepanelen geplaatst en is een toilet vervangen. Deze twee projecten zijn ook afgerond. Bij de lasten kunt u zien dat er een  bedrag van € 999,-  voor hulpmiddelen naar een ziekenhuis is gegaan.